بیرون بر کلانتر

1.5
خواجه عطا چهارراه معلم چمران ۳۰
مدت زمان ارسال: 35 تا 45 دقیقه
هزینه پیک: 3000 تومان
سفارش نمی‌پذیرد

حداقل سفارش

15000 تومان

هزینه ارسال

3000 تومان

وضعیت

سفارش نمی‌پذیرد

زمان ارسال سفارش

35 تا 45 دقیقه

آدرس

خواجه عطا چهارراه معلم چمران ۳۰

ساعت کاری

شنبه 12:00 الی 16:15 ~ 18:30 الی 23:59
یکشنبه 12:00 الی 16:15 ~ 18:30 الی 23:59
دوشنبه 12:00 الی 16:15 ~ 18:30 الی 23:59
سه شنبه 12:00 الی 16:15 ~ 18:30 الی 23:59
چهارشنبه 12:00 الی 16:15 ~ 18:30 الی 23:59
پنجشنبه 12:00 الی 16:15 ~ 18:30 الی 23:59
جمعه 12:00 الی 16:15 ~ 18:30 الی 23:59